Butik 2016-11-21T18:08:49+00:00

Allmänna villkor

Information

Djurtillbehör.nu är en webbplats som endast erbjuder information för användaren. Informationen om produkterna som ges på vår webbplats är inte ett rättsligt bindande anbud från Djurtillbehör.nu. Användarens användning av vår tjänst resulterar inte i någon lagligt bindande överenskommelse på något sätt mellan Djurtillbehör.nu och användaren gällande visade produkter. Djurtillbehör.nu är inte en detaljhandel utan fungerar som en oberoende plattform som förser infrastruktur för andra webbutiker.

Det skapas inte någon form av kontrakt (varken kontrakt för försäljning eller liknande) mellan användaren och Djurtillbehör.nu angående inköp av visade produkter.

Kontrakt som är relaterade till inköp av produkter visade på vår webbsida är exklusivt mellan försäljaren av produkten och användaren. Du kommer att direkt bli förflyttad från vår webbsida till försäljarens webbplats om du är intresserad av att köpa en särskild produkt från vilken den specifika produkten i fråga kommer. Baserat på den information som ges av försäljaren av respektive produkter är användaren före inköp själv förpliktigad att kontrollera all relevant information om produkten och dess aktualitet.

Logotyper, företagsnamn och/eller produktnamn som anges på Djurtillbehör.nu kan vara patentskyddade och registrerade varumärken från respektive producent, företag eller försäljare. Den angivna produktinformationen är enbart avsedd för privat användning och får ej användas för någonting annat än privat syfte. Det är strikt förbjudet att ladda ner någon form av produktinformation på en lagringsenhet eller dator. Systematiska nerladdning av produktinformation, om än bara i marginell storlek i förhållande till fullständig storlek och typ av produktinformationen, behandlas likvärdigt som nerladding av fullständig storlek och typ av produktinformation och är följaktligen förbjudet. Eventuella utskrifter av informationen om produkterna är bara tillåten för privat användning och bara i den mängd som är absolut nödvändig.

Vidarebefordrande av information om produkter är enbart tillåtet om det är till en privatperson i ett privat syfte. Det är användarens ansvar att produktinformationen menad för privat syfte inte används på något obehörigt sätt av tredje part och det är ej heller tillåtet att använda informationen för någon typ av kommersiell användning över huvud taget.

Djurtillbehör.nu förbehåller sig rätten att när som helst avbryta publiceringen av webbsidan, fullständigt eller för en tidsperiod, och förbehåller sig också rätten att ta bort eller ändra delar av webbsidan eller hela tjänsten utan något föregående meddelande.

Tekniska problem

Trots att vi på Djurtillbehör.nu ständigt försöker att ge ett så tekniskt ostört dataflöde beträffande vårt egna system, så har vi inget inflytande på de onlinetjänster som inte tillhör Djurtillbehör.nu's plattform. Följaktligen kan Djurtillbehör.nu inte hållas ansvarig för prestandan på den information som inte tillhör vårt egna system. Djurtillbehör.nu förbehåller sig rätten att fritt bestämma hur lång tidsperiod som krävs vid analys av tekniska problem. Djurtillbehör.nu tar inte ansvar för kompatibilitet eller funktionalitet av de system som inte direkt tillhör vår onlinetjänst och följaktligen inte till Djurtillbehör.nu's plattform och som vi därmed kan inte påverka.

Djurtillbehör.nu tar inget ansvar för fullständighet, aktualitet, riktighet och/eller kvalitet av given information. Djurtillbehör.nu tar inte ansvar för den mängd, typ och kvalitet av de produkter eller den information som säljarna erbjuder eller ger, som är direkt eller indirekt refererat till, exempelvis via "länkar". Djurtillbehör.nu tar heller inte ansvar för att produkter som visas på vår onlinetjänst verkligen kan köpas eller erhållas av respektive försäljare till de angivna förutsättningarna.

Djurtillbehör.nu och försäljarna driver sina egna respektive tjänster online, och följaktligen sina egna webbsidor, fullständigt oberoende av varandra. Därför tar Djurtillbehör.nu inte något ansvar i någon form för innehåll, grafik och/eller teknisk design av försäljarnas webbsidor och deras erbjudande av produkter eller information.

Google Analytics

Djurtillbehör.nu använder Google Analytics, en internettjänst som tillhör till Google. Google Analytics använder sig av "cookies", textdata, som sparas på din dator som gör det möjligt för oss att mäta användningen av vår webbsida genom den datainformation som ges när du använder sidan. Den information som produceras av "cookies" avseende ditt besök på webbsidan (innehåller din IP-adress) och sänds till en server i USA där den sparas.

Denna information kommer användas av Google för utvärdering av din användning av webbsidan med avsikten att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan för webbsidans operatörer. Målet med detta är att producera fler tjänster relaterade till webbsidans användning såväl som internets användning. Observera att i förekommande fall kan Google överföra information till tredje part, om detta krävs enligt lag eller om tredje part bearbetar uppgifterna för Google själva.